INFORMATIKA

 

V sklopu ITS-B smo pri infomatiki ustvarili spletno stran. Povezali smo se trije dijaki, ter skupaj ustvarili končno spletno stran, na kateri so objavleni vsi likovni izdelki in vsa besedila, ki smo jih napisali pri angleščini. Spletna stran poveže vse tri predmete v celoto. Vsa besedila in likovne izdelke so pregledale profesorice angleščine in likovne, pri informatiki pa smo se naučili ustvariti spletno stran, ki predstavlja naše letošnje izdelke.